Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.promami.cz , provozovaný Bc. Ivanou Pavlíkovou, IČ 75099845, sídlem 1.máje 12, Olomouc, 77200

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Zákazník provedením závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží tak, jak je určil prodávající.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám otevírací dobu 24 hodin denně pro nakupování v našem internetovém obchodě přímo z vašeho domova.

Předmětem smlouvy je zboží, uvedené v kupní smlouvě - objednávce.

Internetový obchod www.promami.cz se zavazuje, že svým zákazníkům dodá zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží, dle předpisů a nařízení platných na území České republiky a EU.

Elektronická objednávka nabývá platnosti okamžikem, kdy jsou vyplněny všechny požadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Tato objednávka se stává návrhem kupní smlouvy. Formálním potvrzením této smlouvy kupujícím je uzavřena kupní smlouva, která je naplněna dodáním zboží na adresu uvedenou kupujícím.

V některých případech si prodejce vyhrazuje osobní nebo telefonické ověření objednávky, zvláště v případech, kdy je objednávka zboží vyšší než obvyklá. V takových případech může být požadována záloha.

Nejsme plátci DPH a tudíž uvedené ceny produktů jsou konečné. K ceně zboží se v případě dodání poštou či kurýrem připočítává cena za poštovné a balné dle uvedeného sazebníku. V případě nadstandardních hmotnostních zásilek může být připočteno nadstandardní poštovné. V takovém případě je zákazník před odesláním zásilky informován o ceně dodání.

 

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka učiněná zákazníkem v e-shopu www.promami.cz je přijata do 24 hodin od podání a následně je kupujícímu zaslán potvrzující e-mail. V den, kdy je objednané zboží expedováno, je o této skutečnosti kupující informován. V případě, že k odeslání zboží z nějakého důvodu nedojde, bude zákazník neprodleně kontaktován správcem e-shopu.

 

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo zrušit objednávku do 24 hodin od podání, a to bez udání důvodu. Učinit tak může telefonicky nebo e-mailem. Při zrušení objednávky je třeba uvést číslo objednávky, datum objednání, jméno, e-mail ze kterého byla objednávka učiněna a popis objednávky zboží.

Provozovatel obchodu www.promami.cz je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:

vyprodání zboží na skladě,

chybně zadaná cena u produktu,

technický problém aplikace

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodnete, můžete vrátit jen takové zboží, které nebylo rozbaleno a které je v uzavřeném ochranném obalu. Vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení. Zákazník takové zboží musí poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy).

Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese: ivpav@centrum.cz 

V případě odstoupení od smlouvy podle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet.

 

 

5. BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží je zasíláno zboží balíkem přes PPL, Českou poštu nebo Zásilkovnu a dále je možné jeho osobní vyzvednutí v centru PROMAMI.

Vaši zásilku si překontrolujte ihned při převzetí a v případě poškození uplatňujte reklamaci okamžitě na poště (či u doručovatele). U nás tento druh reklamace uplatnit nelze!

 

 

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta zboží zakoupeného v našem e-shopu, je od 2-10 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží nebude skladem, je o této skutečnosti kupující neprodleně informován.

 

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby je možné nepoužité, nerozbalené a nepoškozené zboží vyměnit za jiný kus. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu e-shopu. Náklady spojené s výměnou tohoto zboží za jiné hradí kupující.

 

8. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny a předány některé společnosti na vymáhání takových pohledávek (pravděpodobně www.uhrazeno.cz) k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do 24 hodin od objednání.

Úložní doba balíčku je pouze 7 dní! Poté se nám balíček vrátí zpět. Za opakované poslání balíčku navyšujeme cenu o plnou výši poštovného a doběrečného

 

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá.

Na zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Na co se záruka nevztahuje:

a) závady vzniklé běžným opotřebením,

b) závady vzniklé nesprávným použitím výrobku

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, nebo písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu e-shopu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu, kontaktní telefon

4) přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí na

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupný.

 
Způsob platby a dodání

V současné době Vám nabízíme tyto možnosti dodání v rámci ČR:

1) Osobní vyzvednutí – platba převodem, platební kartou nebo v hotovosti. Po zaplacení je možné zboží vyzvednout.

Poštovné NENÍ

2) Platba na bankovní účet (předem) u Moneta bank, je možné provést vkladem na náš účet (peníze jsou připsány ihned) nebo platebním příkazem (bankovním převodem).

Poštovné při platbě předem NA BANKOVNÍ ÚČET a zasláním jeho výše dle ceníku v e-shopu.

 

Platební údaje naší banky

Č. účtu: 210912737 , kód banky 0600, variabilní symbol = číslo Vaší objednávky, konstantní symbol 0308, částka k převodu - celková částka Vaší objednávky, příjemce Ivana Pavlíková 

 

Praktické informace

Zboží zasíláme většinou další pracovní den od objednání. Rychlost doručení bývá jeden den od odeslání.

Osobní odběr zboží je možný na adrese 1.máje 12, Olomouc, 77200. Prosíme o domluvu o vyzvednutí předem.

Do zahraničí zboží nezasíláme, v případě zájmu mě kontaktujte předem.

Bc. Ivana Pavlíková